banner seokod.pl

Diagnoza ADOS-2 Warszawa

Dodano: 2 miesiące 5 dni temu
Diagnoza ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) stanowi kluczowy krok w procesie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) u osób dorosłych. To strukturalne narzędzie diagnostyczne, które pomaga profesjonalistom zdrowia psychicznego ocenić obecność objawów autyzmu poprzez obserwację zachowań i interakcji społecznych osoby podczas standardowych zadań.

Przy diagnozie ADOS-2 dla osoby dorosłej, proces przypomina ten stosowany w przypadku dzieci i młodzieży, ale dostosowany jest do specyfiki dorosłego życia społecznego i komunikacyjnego. Poniżej przedstawiam bardziej szczegółowy opis procesu diagnozy ADOS-2 przy pracy z osobami dorosłymi:

Przygotowanie i zapoznanie z pacjentem: Przed rozpoczęciem sesji diagnozy ADOS-2, badacz lub terapeuta przeprowadza rozmowę wstępną z pacjentem, aby poznać historię życia, przeżycia społeczne, zainteresowania oraz ewentualne trudności, jakie osoba doświadcza w codziennym funkcjonowaniu.

Sesja diagnozy: Sesja diagnozy ADOS-2 obejmuje szereg standardowych zadań i sytuacji, w których badacz ocenia różne aspekty zachowania i interakcji społecznych osoby dorosłej. Może to obejmować rozmowy w różnych kontekstach, zadania współpracy, zadania zabawowe oraz obserwację reakcji na bodźce sensoryczne.

Interakcje społeczne: Badacz obserwuje, jak osoba dorosła nawiązuje kontakt wzrokowy, reaguje na gesty i wyraża emocje w trakcie rozmowy i interakcji z innymi.

Komunikacja: Ocena sposobu, w jaki osoba dorosła wyraża myśli i uczucia, zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie, w tym intonacji głosu, gestów, mimiki twarzy oraz zdolności do zrozumienia komunikatu innych.

Zainteresowania i zabawy: Badanie zainteresowań i aktywności, w jakie osoba dorosła angażuje się spontanicznie oraz jej reakcji na różnorodne bodźce sensoryczne i sytuacje.

Zachowania stereotypowe: Ocena obecności powtarzających się zachowań, ruchów lub gestów nietypowych dla wieku i kontekstu społecznego.

Po zakończeniu sesji diagnozy ADOS-2, uzyskane wyniki są analizowane przez specjalistę, który dokonuje interpretacji obserwacji i podejmuje ostateczną decyzję odnośnie do diagnozy autyzmu lub innych zaburzeń ze spektrum autystycznego u osoby dorosłej.

Ważne jest, aby podkreślić, że diagnoza ADOS-2 powinna być częścią całościowej oceny klinicznej, uwzględniającej również wywiady z rodziną, historyczne dane medyczne i psychologiczne oraz inne testy neuropsychologiczne, które mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat funkcjonowania osoby dorosłej.

Podobne wpisy

Komentarze